34320 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de voorgestelde Wet algemeen pensioenfonds

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 oktober 2015 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het wetsvoorstel voor de Wet algemeen pensioenfonds aan te passen.

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds i.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(28 stuks)

2 23 oktober 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST343201
Koninklijke boodschap
 
2 23 oktober 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 23 oktober 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343202
Voorstel van wet
 
2 23 oktober 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 23 oktober 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343203
Memorie van toelichting
 
2 23 oktober 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.