34361 - EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement - EU monitor

EU monitor
Woensdag 12 augustus 2020
kalender

34361 nl - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

4.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

5.

Documenten

(32 stuks)

2 14 december 2015, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 1     KST343611
Brief commissie; Voorstel voor een parlementair behandelvoorbehoud
 
2 17 december 2015, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 2     KST643045
Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsstandpunt inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte)
 
2 17 december 2015, verslag van een schriftelijk overleg, 34361; 34166, nr. 2     KST343612
Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsstandpunt inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte)
 
2 17 december 2015, motie, nr. 3     KST343613
Motie Taverne over de informatieverstrekking aan de Kamer wat betreft de Europese Verkiezingsakte
 

6.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.