Debat renovatie Binnenhof

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op maandag 14 december 2015, 3:55.

Afgelopen donderdag vond het plenaire debat plaats over de renovatie van het Binnenhof. Kort gezegd wil de VVD een zo efficiënt mogelijke en zo kort mogelijke verbouwing tegen de laagste kosten. Om de snelheid van de renovatie te bespoedigen heb ik een motie ingediend die de regering verzoekt om Prinsjesdag tijdens de verbouwing naar een andere locatie dan de Ridderzaal te verplaatsen indien dit tijdwinst oplevert. Op verzoek van de Kamer gaat de minister ook nog inventariseren of het mogelijk is dat delen van het Binnenhof eerder kunnen worden opgeleverd.

U kunt de motie bekijken door HIER te klikken. Over deze motie zal morgen worden gestemd.

Mijn volledige inbreng tijdens het debat kunt u hier teruglezen.

Het Huis van de Democratie is aan verbouwing toe. Een verbouwing is jarenlang uitgesteld, maar kort na de zomer heeft het kabinet de knoop doorgehakt. Gekozen is voor een sobere, korte variant van een verbouwing, waarbij het hele Binnenhof voor 5,5 jaar dicht gaat. En dat laatste houdt de gemoederen in de Kamer danig bezig. Het gaat immers over onze eigen werkplek, en dat roept toch iets meer emoties op dan al die andere rijksgebouwen.

Voorzitter, de VVD wil graag een zo efficiënt mogelijke en zo kort mogelijke verbouwing tegen de laagste kosten. De verstrekte informatie over de diverse keuzevarianten was in eerste instantie te summier om een goede afweging te kunnen maken. De Kamer heeft om meer informatie gevraagd en deze ook verkregen, in de vorm van documenten, brieven, briefings en een rondleiding. Ook heeft de Kamer diverse externe experts kunnen raadplegen. De VVD dankt de minister voor deze medewerking.

Op basis van de verkregen informatie valt voor de VVD de 13 jaars-variant af. Natuurlijk, ook wij staan niet te juichen bij de gedachte om het Binnenhof een aantal jaren te verlaten. Maar als we blijven zitten leidt dat tot forse meerkosten, een groot risico op een uitloop van meerdere jaren én jarenlange verstoringen voor bewoners en ondernemers in de omgeving van het Binnenhof. De VVD heeft besloten de keus van de minister te volgen. De VVD zal ook geen extra wensenlijstje inleveren voor de verbouwing, aangezien dat de kosten en verbouwingstijd alleen maar opdrijft.

Ik heb nog wel een paar vragen:

De minister heeft aangegeven dat het gedeelte AZ, EK en RvS mogelijk eerder terug kan verhuizen, maar dat dit nog onzeker is.

Mijn vraag aan de minister is: is hij bereid deze mogelijkheid in aanloop naar de verbouwing verder te onderzoeken? Welke consequenties heeft dit voor de tijd dat de Tweede Kamer van het Binnenhof weg moet blijven? En welke invloed heeft een eerdere terugkeer van delen van het Binnenhof op de duur van de verbouwing van de rest ervan? Ligt de bouw bijvoorbeeld stil als de premier van Polen of België langs komt in het Torentje?

Want voorzitter, het in gebruik houden van de Ridderzaal voor Prinsjesdag heeft invloed op de bouwtijd. Het kost een paar maanden verbouwingstijd. Kunnen we Prinsjesdag niet elders houden en daarmee een paar maanden winnen?

Voorzitter, het is van groot belang dat de verbouwing qua tijd en geld niet uit de rails loopt. Er is een marge ingebouwd in de plannen, hoe gaat de minister ervoor zorgen dat deze niet wordt overschreden? Hoe houdt hij continu de vinger aan de pols? Gaat de minister bijvoorbeeld de door overheid voorgeschreven open standaard VISI hanteren, voor real time monitoring van grote bouwprojecten?

Afrondend voorzitter, de VVD roept de minister op strak erop toe te zien dat de verbouwing geen gebed zonder end wordt en de kosten niet de pan uit rijzen. Verder zijn wij tegen het optuigen van een kerstboom aan allerlei extra wensen en eisen, en zeker tegen allerlei bovenwettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. De wettelijke eisen zijn al streng en ambitieus genoeg.

n.b. alleen het gesproken woord is geldig.