Commissie bekrachtigt overeenkomst voor betere regelgeving en benoemt leden van Refit-platform - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

Commissie bekrachtigt overeenkomst voor betere regelgeving en benoemt leden van Refit-platform

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 16 december 2015.

Commissie bekrachtigt overeenkomst voor betere regelgeving en benoemt leden van Refit-platform

Op 15 december heeft de Commissie een nieuw interinstitutioneel akkoord (IIA) met het Europees Parlement i en de Raad i bekrachtigd dat de kwaliteit en de resultaten van de Europese wetgeving moet verbeteren. Het akkoord treedt in werking wanneer het door alle drie instellingen is goedgekeurd. Daarnaast heeft de Commissie vandaag haar goedkeuring gehecht aan de benoeming van de 18 leden van de stakeholdersgroep van het nieuwe Refit-platform. Dit orgaan heeft de belangrijke taak na te gaan hoe bij de herziening van bestaande regelgeving een beroep kan worden gedaan op de mensen die er dagelijks mee werken. Het gaat om belangrijke stappen in het kader van de uitvoering van de mededeling over betere regelgeving voor betere resultaten, die de Commissie in mei 2015 heeft vastgesteld.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans i: "De Commissie is vastbesloten om de manier waarop we in Brussel te werk gaan, te veranderen, en neemt daarom nu twee belangrijke stappen. De drie instellingen spreken af zich te richten op gezamenlijke prioriteiten die duidelijk Europese maatregelen vereisen en evenzeer aandacht te besteden aan het evalueren en verbeteren van bestaande regelgeving. De deskundigheid van het Refit-platform zal ons helpen een open, transparante en inclusieve dialoog te voeren over de beste manier om overbodige lasten weg te nemen en de kwaliteit van onze wetgeving te verbeteren."

Het interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving brengt veranderingen mee voor de volledige beleidscyclus, van de raadplegingen en effectbeoordelingen tot de vaststelling, uitvoering en evaluatie van EU-wetgeving. Over de tekst die de Commissie vandaag heeft bekrachtigd, is met het Parlement en de Raad onderhandeld. Pas als alle drie instellingen de tekst hebben goedgekeurd, kan het instrument in werking treden. Nu de Raad Algemene Zaken i gisteren zijn steun voor de tekst heeft uitgesproken, kan het Europees Parlement zijn interne goedkeuringsproces starten.

Het nieuwe interinstitutionele akkoord moet tot overeenkomsten leiden over de belangrijkste zaken waaraan de wetgevers prioriteit moeten hechten, zoals de vereenvoudiging van de bestaande regelgeving. De regelingen die werden gebruikt voor het opstellen van de werkprogramma's van de Commissie van 2015 en 2016 zullen nu worden geformaliseerd en de drie instellingen zullen gezamenlijke verklaringen uitbrengen over de beleidsprioriteiten. De wetgevers zullen waar mogelijk herzieningsclausules in de EU-wetgeving opnemen, zodat toekomstige evaluaties beter kunnen worden voorbereid en de resultaten meetbaar zijn. Ook verklaren de drie instellingen eens te meer zich te zullen baseren op effectbeoordelingen. Zo zullen zij onder meer rekening houden met de effectbeoordelingen die de Commissie opstelt in het kader van het wetgevingsproces. De drie instellingen willen het recht van de lidstaten om de EU-wetgeving uit te breiden, niet in twijfel trekken, maar zijn wel van mening dat de lidstaten moeten worden gestimuleerd om hierover duidelijkheid te bieden. Aanvullende regels kunnen namelijk zowel extra voordelen als extra kosten opleveren.

Het Refit-platform brengt deskundigen samen van ondernemingen, het maatschappelijk middenveld, sociale partners, het Economisch en Sociaal Comité i, het Comité van de Regio's i en de lidstaten. Na een open oproep tot het indienen van sollicitaties heeft het college vandaag de 18 personen benoemd die, samen met twee door het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's aangewezen deskundigen, de stakeholdersgroep van het platform vormen. Verder bestaat het platform uit een regeringsgroep, met daarin deskundigen van de lidstaten. Beide groepen komen op 29 januari 2016 voor het eerst samen voor een plenaire vergadering, onder leiding van vicevoorzitter Timmermans.

Het platform moet vooral de beleidsdoelstellingen helpen verwezenlijken door suggesties aan te dragen om het EU-recht en de omzettingsmaatregelen van de lidstaten te vereenvoudigen en om onnodige regeldruk terug te dringen. Het platform zal suggesties van het publiek onderzoeken, om te beginnen de ideeën die burgers en belanghebbenden via een online-formulier kunnen indienen onder het motto "Verminder de regeldruk! — Laat uw stem horen!". Het zal de nuttigste suggesties doorsturen naar de Commissie of de betrokken lidstaat. De Commissie zal steeds uitleggen welk gevolg zij hieraan denkt te geven.

Achtergrond

In mei 2015 presenteerde de Commissie de mededeling "Betere regelgeving voor betere resultaten", met een aantal innovaties op het gebied van de Brusselse beleidsvorming. Dit pakket omvatte het ontwerp van het interinstitutioneel akkoord waarover de laatste maanden met het Parlement en de Raad is onderhandeld, alsook het voorstel voor het creëren van het Refit-platform, een nieuwe Raad voor regelgevingstoetsing (om toe te zien op de kwaliteit van de effectbeoordelingen van de Commissie) en nieuwe online-instrumenten om de beleidsvorming te verruimen en feedback van belanghebbenden op bestaande wetgeving te beoordelen. Het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit), dat de bestaande EU-wetgeving beoordeelt om deze doeltreffender en efficiënter te maken zonder de beleidsdoelstellingen in gevaar te brengen, is versterkt met het pakket van mei.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over de agenda voor betere regelgeving

Ontwerp-IIA, bekrachtigd door de Commissie (EN)

Refit-platform

Persbericht over de agenda voor betere regelgeving

Informatieblad over de agenda voor betere regelgeving

Mededeling over betere regelgeving voor betere resultaten

Werkprogramma van de Europese Commissie (EN)

Refit-programma

Portaalsite "Verminder de regeldruk! - Laat uw stem horen!"

IP/15/6300

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail