Motie van het lid Van Middelkoop C.S. - Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan .

Inhoudsopgave

  1. Kerngegevens
  2. Tekst
  3. EU Monitor

1.

Kerngegevens

Officiële titel Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden
Document­datum 21-12-1994
Publicatie­datum 18-12-2015
Nummer KST23591N2K2
Aantal pagina's inclusief bijlagen/index/etc 1
Kenmerk 23591, nr. 2
Originele document in PDF

2.

Tekst

Motie voorgesteld 21 december 1994

De Kamer, gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat in het licht van de ingrijpend gewijzigde internationale omstandigheden de betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden bijzondere aandacht verdient;

verzoekt de regering een regeling voor te bereiden, waarin is vastgelegd dat het parlement bij uitzending van militaire eenheden een formeel instemmingsrecht wordt verleend, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Middelkoop, Van Traa, Verhagen, Hoekema, Sipkes, Van den Berg

 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.