34376 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien"

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 24 december 2015 ingediend door het Tweede Kamerlid Bouwmeester (PvdA) i en Oosenbrug-Blokland (PvdA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(20 stuks)

2 24 december 2015, geleidende brief, nr. 1     KST343761
Geleidende brief
 
2 24 december 2015, initiatiefnota, nr. 2     KST343762
Initiatiefnota
 
2 12 juli 2016, brief, nr. 3     KST343763
Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien”
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.