19816 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Schutte/Castricum/Hermans - Wijziging van de Wet op de Parlementaire Enquête en in verband daarmee opnemen van een bepaling in het Wetboek van Strafrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 december 1986 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het mede gezien de door de Enquêtecommissie Rijn-Schelde-Verolme (RSV) opgedane ervaringen wenselijk is de Wet op de Parlementaire Enquête te wijzigen alsmede in verband daarmee een bepaling in het Wetboek van Strafrecht op te nemen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Schutte, Castricum en Hermans tot wijziging van de Wet op de Parlementaire Enquête en in verband daarmee opnemen van een bepaling in het Wetboek van Strafrecht

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(37 stuks)

2 1 januari 1986, voorstel van wet, nr. 2     KST19816N2K2
Voorstel van wet
 
2 1 januari 1986, memorie van toelichting, nr. 3     KST19816N3K2
Memorie van toelichting
 
2 16 december 1986, brief, nr. 1     KST19816N1K2
Begeleidende brief
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.