Testfase met elektronische identiteitskaarten eindelijk gestart

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op woensdag 17 februari 2016, 3:56.

De eerste test met een publiek identificatiemiddel is gestart. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gisteren de eerste elektronische identiteitskaart uitgereikt aan een inwoner van Den Haag. Met deze kaart en een chip op zijn identiteitskaart of rijbewijs kan deze inwoner inloggen op websites van de overheid. Het bericht over de test met de identiteitskaart in Den Haag heeft bij mij nog een aantal vragen opgeroepen. Ik heb deze vragen schriftelijk aan minister Plasterk gesteld.

In 2017 moeten we met z’n allen digitaal zaken kunnen doen met de overheid. Dat betekent dat we voor veel aanvragen niet meer naar het stadhuis hoeven. Inloggen bij de overheid moet gemakkelijk, veilig en betrouwbaar zijn. Om dat te bereiken is nog flink wat werk aan de winkel. Nieuwe digitale identificatiemiddelen worden op dit moment ontwikkeld en getest.

Het huidige inlogmiddel DigiD is zwaar verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse veiligheidseisen. Dinsdag is de pilot met elektronische identiteitskaarten in Den Haag gestart. Naast deze test doen ook identificatiemiddelen mee, die door private partijen worden ontwikkeld. Om al deze middelen goed te kunnen beoordelen, moeten ze aan dezelfde strenge voorwaarden voldoen.

In december is een motie van de VVD aangenomen, waarin ik heb gevraagd om één streng voorwaardenpakket voor wat betreft veiligheid, betrouwbaarheid en privacybescherming voor alle middelen, waarmee je in de toekomst bij de overheid kan inloggen. Eind december heeft de minister hierover een brief naar de Tweede Kamer gezonden.

In een andere motie heb ik de regering verzocht om in 2017 in ieder geval één publiek identificatiemiddel te introduceren, naast eventuele middelen van private aanbieders. Ook deze motie is aangenomen.

Na de testfase zullen de verschillende middelen aan de hand van die strenge criteria worden geëvalueerd, zodat we er in de Kamer een oordeel over kunnen vellen.

Tot de invoering van het nieuwe digitale identificatie middel blijft de overheid werken aan de veiligheid van het huidige middel, DigiD. Wilt u zelf ook iets doen om uzelf digitaal beter te beveiligen? Maak dan bij het inloggen bij DigiD gebruik van de optie voor een extra controle via sms.