Schriftelijke vragen over de proef met het publieke middel voor online inloggen bij de overheid

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op woensdag 17 februari 2016, 3:56.

Vragen van het lid De Caluwé (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de proef met het publieke middel voor online inloggen bij de overheid:

  • Wat is de reactie van de minister op de volgende opgevoerde quote van de woordvoerster van het ministerie: "Wanneer iedereen met zijn ID-kaart kan inloggen, is nog niet duidelijk, de invoering zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten"?
  • Hoe verhoudt de hierboven genoemde uitspraak zich tegenover de aangenomen motie De Caluwé (Kamerstuk 26643 nr. 376) dat er in 2017 in ieder geval één publiek middel moet zijn?
  • Wat is de reactie van de minister op de vermelding in het artikel, dat de proeven dit hele jaar lopen, terwijl de minister steeds heeft aangegeven dat de proeven medio dit jaar afgerond en geëvalueerd worden?
  • Wat is de reactie van de minister op uitlatingen van professor Hoepman, dat wij straks zelf geen sleutel in handen hebben, maar uitsluitend de tussenpersoon, oftewel 'de concierge' ?
  • Wat is de reactie van de minister op uitlatingen van professor Hoepman, dat commerciële aanbieders straks weten waar wij allemaal inloggen, terwijl de minister steeds heeft aangegeven dat dit soort verzamelingen van gegevens (hotspots) niet gaan plaatsvinden?