Weg met de Feest BV

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op zondag 28 februari 2016.

Tijdens een Werkbezoek aan Koninklijke Horeca Nederland in Leeuwarden heeft Erik Ziengs zich scherp uitgelaten over ongelukkige mazen in de Wet Markt & Overheid. Die wet is bedoeld om oneerlijke concurrentie tussen Overheid en ondernemers tegen te gaan. Maar op onderdelen maakt de Wet het juist mogelijk, dat verenigingen en stichtingen overheidssubsidie krijgen en daarmee oneerlijke concurrentie plegen met echte ondernemers.

Erik Ziengs: “Je ziet vaak dat deze gesubsidieerde instellingen zoals sportverenigingen, theaters en buurthuizen een zgn. ‘Feest BV’ starten. En daar hun commerciële activiteiten in onderbrengen. Daarmee ontlopen zij de beperkingen van de para-commerciële verordening en gaan zij gewoon de commerciële markt op. Met de subsidies van de gemeente in hun kontzak.“

Erik Ziengs: “De Wet Markt & Overheid gaat over directe concurrentie tussen overheid en ondernemers. De wet biedt dus geen oplossing voor zo’n ‘Feest BV’. Wat daarbij niet helpt is, dat gemeenten wegens bezuinigingen de subsidiekranen dichtdraaien. Zij vinden het dus prima als stichtingen zelf hun broek op kunnen houden. Ook de Autoriteit Consument en Markt grijpt niet in.”

“Ik heb dat samen met D66-Kamerlid Verhoeven aangekaart bij Minister Kamp. In zijn antwoorden zegt de Minister eigenlijk, dat de Wet Markt & Overheid - inderdaad - geen bescherming biedt tegen oneerlijke concurrentie van door de overheid gesubsidieerde partijen. Volgens de Minister moeten ondernemers maar juridisch in geweer komen tegen de gemeente. De minister komt nog niet echt op voor de horecaondernemers. Ik denk dat een herziening van de Wet en Markt & Overheid nodig is voor een goede marktwerking.”

“Namens de VVD-fractie ga ik mij daarvoor in de Kamer hard maken.”