Schriftelijke vragen over DigiD en paspoorten in het buitenland

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op maandag 7 maart 2016, 3:51.
 • 1. 
  Bent u bekend met het feit dat tienduizenden Nederlanders in het buitenland ook met DigiD aangifte van belastingen moeten doen dan wel andere zaken met de overheid kunnen regelen, maar in tegenstelling tot inwoners van Nederland altijd hun DigiD in persoon bij een balie in Nederland, dan wel bij de Nederlandse ambassade moeten ophalen.
 • 2. 
  Bent u het met de VVD eens dat het ondoenlijk is om deze Nederlanders te verplichten om allen op korte termijn (soms honderden kilometers) te reizen naar hun ambassade, dan wel naar Nederland, alleen om een DigiD aan te vragen?
 • 3. 
  Bent u het met de VVD eens dat het ook niet strookt met de ambitie van een digitale overheid om een aanvraag voor een digitale code enkel en alleen in persoon te kunnen verkrijgen?
 • 4. 
  Bent u bereid om op korte termijn een oplossing voor dit ongemak voor Nederlanders in het buitenland te zoeken? Zo nee, waarom niet?
 • 5. 
  Kunt u tevens aangeven of u ook voor andere landen dan Spanje voornemens bent de Nederlandse ambassade naar de regio’s met een hoge concentratie Nederlanders te laten afreizen, zodat Nederlanders daar een nieuw paspoort of identiteitskaart kunnen aanvragen (brief 2016-0000120436 van 2 maart 2016 over Spanje)? Zo nee, waarom niet?