Stevige stemverklaring burgerinitiatief Ons Geld - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Stevige stemverklaring burgerinitiatief Ons Geld

Met dank overgenomen van Tweede Kamerfractie Lid-Klein i, gepubliceerd op dinsdag 29 maart 2016.

Onderzoek doen is goed, maar wel met het betrekken van de iniatiefnemers van Ons Geld. Zo pleitte Norbert Klein vandaag bij de stemmingen hierover. De motie 34 346, nr. 18, de nader gewijzigde motie-Omtzigt/Merkies over advies van de WRR over de werking van het geldstelsel kwam vandaag in stemming. Norbert Klein heeft voor de motie gestemd, maar wel met een belangrijke kanttekening.

Stemverklaring Norbert Klein:

Vanuit de samenleving leeft de wens om het geldstelsel en geldschepping kritisch te bekijken. Mensen denken hier actief over mee zoals blijkt uit het burgerinitiatief Ons Geld.

Onderzoek hiernaar doen is goed, daar ben ik groot voorstander van. Het voorstel in de motie Omtzigt/Merkies om weer vanuit de gevestigde orde, zoals het WRR, onderzoek te doen naar het geldstelsel houdt echter het risico in dat de aloude bekende gevestigde bevindingen herhaald worden.

Om meer vrijzinnige ideeën in het onderzoek toe te laten is het belangrijk dat de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief Ons Geld bij het onderzoek betrokken worden.

Vanuit een positieve inzet stem ik voor de motie, maar wel met de aantekening dat deze incompleet is. Het betrekken van de initiatiefnemers is een essentiële toevoeging in het onderzoek naar het geldstelsel.