Belastingverdrag met Panama opzeggen

Met dank overgenomen van V.A. (Ed) Groot i, gepubliceerd op vrijdag 8 april 2016, 15:07.

Het belastingverdrag met Panama moet met onmiddellijke ingang opgezegd, dan wel worden opgeschort. Uit de onthullingen gedaan in de Panama Papers komt naar voren dat het land zich niet houdt aan de eisen die het belastingverdrag stelt aangaande automatische gegevensuitwisseling.

Ook committeert Panama zich niet aan de aanbevelingen die de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) doet om maatregelen te nemen tegen internationale belastingontwijking. Dat is in strijd met het Nederlandse beleid. Met dit soort landen moet Nederland geen belastingzaken doen.

Verder wil ik dat wordt uitgezocht met welke andere landen Nederland een volledig belastingverdrag heeft en niet voldoen aan de eisen die worden gesteld door het Nederlandse verdragsbeleid en de richtlijnen van de OESO tegen ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS). Het kabinet wil voorop lopen in de aanpak van internationale belastingontwijking. Die ambitie moet Nederland nu waarmaken.