Sla de krant maar open

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op vrijdag 15 april 2016, column.

Je hoeft geen professor te zijn om te zien waar de politiek van PvdA en VVD toe leidt. Sla maar gewoon de krant van afgelopen donderdag open: “Kaalslag in de zorg”... “Steeds meer arme mensen in Nederland”... “Slim kind uit eenvoudig gezin de dupe.”

Dit is wat jarenlange rechtse politiek met Nederland doet. De tweedeling groeit, kinderen uit rijke gezinnen krijgen meer kansen dan andere kinderen. Dat is geen natuurverschijnsel maar een gevolg van politieke keuzes.

Ik ben trots op al die SP'ers die dag in dag uit laten zien hoe het anders kan. In Amsterdam en Utrecht voeren we met een mooi filmpje actie tegen de extreme huurverhogingen van Minister Blok. Komende week mag de Kamer zich uitspreken over een voorstel van Farshad Bashir om die huurverhoging van tafel te krijgen. Donderdag stelde Sadet Karabulut een Deltaplan Armoedebestrijding voor, met concrete voorstellen zodat we deze schande kunnen aanpakken. We krijgen veel steun voor onze plannen om een nationaal zorgfonds in te voeren en het eigen risico in de zorg af te schaffen. Kortom, onze alternatieven liggen klaar. We kunnen zo aan de slag.

Samen laten we zien dat je met andere politieke keuzes de zorg beter kunt maken. Dat ieder kind een eerlijke kans krijgt op school en in de samenleving. Dat we een sociale samenleving kunnen bouwen als ook miljonairs en multinationals hun bijdrage gaan leveren. Met ons verhaal vol optimisme gaan we het cynisme van deze regering te lijf. En dat is hard nodig. Iedere dag weer.

Emile Roemer