Landbouw moet duurzamer om natuur te redden

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op vrijdag 15 april 2016, 3:47.
Landbouw moet duurzamer om natuur te redden
Bron: Blog Henk Leenders

Foto Pixabay / tpsdave

Nederland bungelt onderaan de Europese lijstjes, als het gaat om de staat van de natuur. Dat maakte recent onderzoek nog maar weer eens pijnlijk duidelijk. Vooral de landbouw drukt zwaar op de natuur. Schaalvergroting is er de norm. De veestapels groeien. Naast de grote hoeveelheid varkens en pluimvee neemt ook de rundveestapel toe, door het loslaten van de melkquota. De biodiversiteit loopt terug door megastallen en het verbouwen van steeds weer dezelfde gewassen. Nederland is als klein land een van de grootste vleesexporteurs van Europa. En intensieve veehouderij is ook nog eens geconcentreerd in enkele regio’s, met het zwaartepunt in Oost-Brabant, en -Gelderland en -Overijssel en het noorden van Limburg.

Het boerenbedrijf is nu het probleem, het moet onderdeel worden van de oplossing. Natuur beschermen terwijl de agrarische sector zo’n negatieve impact heeft is dweilen met de kraan open.

De agrarische sector zelf zegt al jaren te werken aan verduurzaming van de landbouw. Gesprekken met sommige belangenorganisaties in de landbouw zijn hoopgevend, maar resultaten van enige betekenis blijven uit. Echte verandering bereiken we pas als veel meer boeren hun bedrijfsvoering afstemmen op de natuur, de zogeheten natuurinclusieve landbouw.

En het kan. Er zijn mooie voorbeelden van agrarische bedrijven die met respect voor natuur en milieu een goede boterham verdienen. Zoals de agrarische collectieven Ablasserwaard en Eemland, waar door goede samenwerking het leefgebied van de weidevogels wordt beschermd. Betrokken agrariërs slaan de handen ineens met burgers uit de omgeving voor het behoud van de natuur en het aantrekkelijker maken van het landschap. Een winstgevend boerenbedrijf runnen en de natuur beschermen gaan dus prima samen.

Uitzonderingen helaas. Er is veel meer inspanning nodig om de natuur effectief te beschermen. Den Haag moet daarbij helpen: verzamel goede ideeën van boeren en natuurorganisaties en stimuleer boeren de natuur te omarmen. Daar heb ik het kabinet toe opgeroepen.

Natuurvriendelijk boeren moet de norm worden, niet de uitzondering. We moeten af van het traditionele beeld van landbouw, waarin natuur en biodiversiteit op de tweede plaats komen. Natuurbescherming moet een vast onderdeel worden van de bedrijfsvoering bij de boeren in Nederland. Alleen als de boeren meehelpen de natuur te beschermen, is onze natuurbescherming effectief en kunnen we de natuur redden.