Wet Normering Topinkomens: eerst verbeteren, daarna pas uitbreiden

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op maandag 18 april 2016, 4:03.

De VVD vindt dat de overheid zuinig moet omgaan met het uitgeven van ons belastinggeld.

Dat betekent dus dat je gewoon normale salarissen betaalt. Tegelijkertijd willen we een overheid die deskundig, dienstverlenend en doelgericht te werk gaat. Daarvoor heb je gekwalificeerde bestuurders nodig, aan wie je een adequaat salaris betaalt.

De salarissen van topbestuurders bij de overheid en semi-overheid zijn de afgelopen jaren ingeperkt. Uit een eerste evaluatie van de wet die dat mogelijk maakte (de WNT) is naar voren gekomen dat er nog niet veel te evalueren valt maar dat er zelfs dan al aardig wat knelpunten zijn:

  • De mobiliteit van topambtenaren gaat verloren en doorgroeimogelijkheden voor de laag eronder ook. Topmanagers met een salaris boven de grens van 179.000 euro hebben een overgangsperiode van 7 jaar, mits ze niet van baan veranderen. En dus blijven velen zitten.
  • Het lijkt moeilijker te worden gekwalificeerde mensen te werven voor topfuncties
  • Er zijn allerlei mogelijkheden om salarissen zodanig vorm te geven, dat je geen goed overzicht hebt of iemand nu onder of boven de norm wordt betaald.
  • De administratie- en uitvoeringskosten van de WNT zijn hoog.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft eind vorige week een concept-wetsvoorstel gepubliceerd voor het uitbreiden van deze wet, waardoor de salarissen van álle werknemers binnen de overheid worden beperkt. De minister lijkt haast te hebben en wil het definitieve wetsvoorstel vóór de zomer naar de Kamer sturen. Maar in het concept-wetsvoorstel zijn bijna alle knelpunten, die ook al in de wet voor de topfunctionarissen zaten, nog aanwezig. De knelpunten gaat de minister pas later oplossen.

De VVD vindt dat zeer onverstandig. Mijn boodschap aan de minister: eerst puin ruimen, dan pas verder gaan met een volgende wet. Dus draai het om: pak nu de knelpunten uit de huidige wet aan, kijk dan nog eens goed of de wet wel de juiste effecten oplevert en ga daarna pas de werking van de wet uitbreiden. Dat lijkt mij een stuk zorgvuldiger!