Erik Ziengs: Wet DBA kritisch volgen

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op vrijdag 15 april 2016.

Tijdens het Ondernemers Event van Freelance.nl gaf Erik Ziengs aan de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kritisch te zullen gaan volgen: “De Wet is bedoeld om schijnzelfstandigheid bij ZZP-ers tegen te gaan. Maar, het middel moet niet erger worden dan de kwaal. Als het leidt tot nog meer regels en onduidelijkheden, dan gaan we daar op ingrijpen.”

Erik Ziengs benadrukte, dat de Wet er is gekomen op initiatief van werkgevers en brancheverenigingen. Per 1 mei wordt deze Wet van kracht en daarmee komt de VAR te vervallen. Maar in de praktijk doemen er nu al verschillende problemen op. In een rechtstreekse discussie met ondernemers en ZZP-ers werden daar talloze - vaak schrijnende - voorbeelden van gegeven.

Erik Ziengs: “De Wet gaat weliswaar op 1 mei in, maar er zal een jaar lang weinig aan controle en handhaving worden gedaan. Die tijd moeten we gebruiken om de werkbaarheid van de wet zorgvuldig te beoordelen. Ik heb daarbij uw praktijkervaringen nodig. Laat me weten waar u tegenaan loopt. Zodat we kunnen aanpassen en bijsturen. Want nog meer regels, daar zitten we niet op te wachten.”

“De nieuwe wet- en regelgeving moet goed aansluiten op de ondernemers-praktijk. En we zullen schijnconstructies, waarbij werknemers worden ontslagen en later als kleine zelfstandigen weer worden ingehuurd, krachtig moeten bestrijden. We moeten zoeken naar een goede manier waarop de Belastingdienst de verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan beoordelen.”