Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34465 - Initiatiefvoorstel Aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen (ontbinding van rechtspersonen) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 02-05-2016
Publicatie­datum 02-05-2016
Nummer KST344651
Kenmerk 34465, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 465 Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 2 mei 2016

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het berust.

Azmani


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.