Terroristen mogen wat de VVD betreft niet vrij reizen

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2016, 3:11.

De aanslagen van Parijs en Brussel hebben de terreur dichter bij huis gebracht. Veel mensen zijn daar begrijpelijkerwijs angstig over. We moeten alles in het werk stellen om aanslagen te voorkomen. Er gebeurt al heel veel aan terreurbestrijding, we moeten iedere mogelijkheid aangrijpen om nóg betere maatregelen te nemen. Als het aan de VVD ligt wordt het voor radicaliserende jongeren zo moeilijk mogelijk gemaakt om Nederland uit te reizen richting landen als Syrië. Wij willen voorkomen dat ze daar verder radicaliseren en met hun opgedane kennis terug komen naar Nederland om hier aanslagen te plegen.

Daarom wordt de paspoortwet aangescherpt, zodat paspoorten van mogelijke uitreizigers ongeldig kunnen worden verklaard. Ze worden ingenomen zodat potentiële IS-strijders niet naar Syrië kunnen reizen.

Maar wanneer een paspoort wordt ingenomen, kan iemand nog steeds een vervangende identiteitskaart aanvragen voor het Schengengebied (26 landen, van Zweden tot Griekenland). Dat betekent dat een potentiële terrorist nog steeds tot aan de grens met Turkije kan reizen en die over kan steken. Heel simpel, je koopt een vliegticket naar Rhodos, huurt een zeilboot en je vaart binnen een ½ uurtje over naar een baai aan de Turkse kust.

Duitsland, Frankrijk en België geven alleen vervangende identiteitsbewijzen af die in het eigen land geldig zijn. Een radicaliserende Franse of Duitse jongere met ingetrokken paspoort kan dus niet alsnog met zijn identiteitskaart een vliegreis naar Griekenland ondernemen. Nederland houdt zich vooralsnog vast aan het Schengenverdrag, dat iedere onderdaan van een Schengenland het recht geeft om in het Schengengebied vrij te reizen. Wat de VVD betreft is een uitreisverbod, een uitreisverbod. Net zoals in Duitsland willen wij een Nederlander met een uitreisverbod bij de grens kunnen tegenhouden. We moeten er alles aan doen om de kans te vergroten deze lieden zo snel mogelijk in het vizier te hebben. Niet pas aan de grens met Turkije. De VVD vindt: als dit in Duitsland kan, kan het in Nederland ook. Dan nog loop je de kans dat mensen met de auto de grens over steken zonder gecontroleerd te worden, maar we moeten doen wat we kunnen om ze tegen te houden.

Daarom wil ik de paspoortwet op dit punt wijzigen, door vervangende identiteitskaarten alléén geldig te verklaren binnen Nederland.