34520 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet bestrijding krimpproblematiek

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 juli 2016 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid De Vries.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen waardoor in krimpregio’s de problematiek die het gevolg is van de afnemende bevolkingsomvang te verlichten.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek)

2.

Documenten

(9 stuks)

2 31 maart 2017, geleidende brief, nr. 1     KST345201
Geleidende brief
 
2 31 maart 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST345202
Voorstel van wet
 
2 31 maart 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST345203
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.