34522 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 juli 2016 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Leijten (SP) i, Bruins Slot (CDA) i en Bouwmeester (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Leijten, Ploumen (PvdA) i en Bruins Slot.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het gelet op de maatschappelijke rol die zorgverzekeraars innemen, alsmede op het belang van een kwalitatief en toegankelijk zorgstelsel, wenselijk is een verbod tot winstuitkering voor zorgverzekeraars in te voeren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Leijten, Slootweg en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(76 stuks)

2 20 juli 2016, geleidende brief, nr. 1     KST345221
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars
 
2 20 juli 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345222
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) - Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars
 
2 20 juli 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345223
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) - Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.