AOW - Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet is een verplicht collectief ouderdomspensioen. Het is een uniforme volksverzekering. Premiebetaling is geen voorwaarde voor het recht op uitkering, alleen ingezetenschap (wonend in Nederland). De AOW werd in 1956 door minister Suurhoff tot stand gebracht. Iedereen van 65 jaar en ouder kreeg een ouderdomsuitkering. De AOW kent dus ook geen inkomensgrens.

Hiermee werd de 'Noodvoorziening voor ouden van dagen' van Drees uit 1947 vervangen. Dit was de eerste ouderdomsvoorziening. Het leverde Drees de bijnaam 'vadertje Drees' op.

In 2012 werd het plan van minister Kamp aangenomen om de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen van 65 naar 67 jaar.