Goed nieuws: einde aan bindend studieadvies tweede jaar

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op zondag 11 september 2016, 13:03.

De PvdA vindt dat studenten de tijd moeten krijgen om zich te ontwikkelen naast hun studie en verzet zich daarom al langer tegen verstikkende rendementsmaatregelen en het opjagen van studenten, zoals het bindend studieadvies doet. Ik ben dan ook blij dat minister Bussemaker in een brief aan de Kamer duidelijk heeft gemaakt dat dit bindende advies echt alleen nog maar mag worden toegepast in het eerste studiejaar.

In 2015 heb ik samen met het CDA al een motie over ingediend waarin we de regering opriepen te stoppen met het binden studieadvies in het tweede jaar. Dit jaar bleek echter dat verschillende onderwijsinstellingen nog steeds studenten in het tweede studiejaar wegstuurden omdat ze te weinig studiepunten hadden. Naar aanleiding van de uitspraak van het College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) waaruit bleek dat dit onwettig is, heb ik de minister gevraagd onmiddellijk een einde te maken aan deze misstanden.

Daar is nu gelukkig een einde aan gekomen, want met haar brief schept de minister duidelijkheid voor zowel de onderwijsinstellingen als studenten over hoe het BSA moet worden toegepast. Dit zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen die zich niet aan de regels houden direct kunnen worden aangepakt. Studenten weten nu na één jaar precies waar zij aan toe zijn en hiermee hebben studenten terug gekregen waar zij recht op hebben: de mogelijkheid om zich te ontplooien naast hun studie. Ik ben ervan overtuigd dat niet het BSA maar extracurriculaire activiteiten, ruimte voor zelfontwikkeling en goede begeleiding ervoor zorgt dat studenten gemotiveerd zijn om hun talenten maximaal te ontwikkelen.