COM(2016)563 - Sluiting van een overeenkomst met IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2016)563 EUe
Sluiting van een overeenkomst met IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Iceland concerning additional trade preferences in agricultural products
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2016)563 NLEN
Extra COM-nummers COM(2016)563
Procedurenummer i 2016/0293(NLE)
Celex-nummer i 52016PC0563

2.

Key dates

Document 09-09-2016
Online publicatie 09-09-2016
Besluit 09-10-2017; Besluit 2017/1913
Bekendmaking in Publicatieblad i 24-10-2017; PB L 274 p. 57-57

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.