34550 NL - financiële nota
Miljoenennota 2017

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 20 september 2016 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 33 moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

3.

Documenten

(119 stuks)

2 20 september 2016, brief, nr. 1     KST345501
Brief regering; Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 
2 20 september 2016, brief, nr. 2     KST345502
Brief regering; Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 
2 20 september 2016, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST345503
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 31 maart 2017, memorie van toelichting, 34550 IIA, nr. 2    
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017
 
2 31 maart 2017, memorie van toelichting, 34550 IIB, nr. 2    
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.