COM(1989)34 EU
Op de markt brengen van tot de eeg goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

GEWIJZIGD VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE HET OP DE MARKT BRENGEN VAN TOT DE EEG GOEDGEKEURDE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

officiële Engelstalige titel

AMENDED PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE CONCERNING THE PLACING OF EEC - ACCEPTED PLANT PROTECTION PRODUCTS ON THE MARKET
 
Rechtsinstrument Richtlijn
COM-nummer i COM(1989)34
Celex-nummer i 51989PC0034

2.

Key dates

Document 16-02-1989
Online publicatie 16-02-1989
Besluit 15-07-1991; Richtlijn 1991/414
Bekendmaking in Publicatieblad i 19-08-1991; Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011,PB L 230 p. 1-NaN,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 011,Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 011

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.