SEC(2010)773 - Commission staff working document - Accompanying document to the Report from the Commission to the Council and the European Parliament - Annual Report 2010 on the European Union's development and external assistance policies and their implementation in 2009 COM(2010)335 - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

SEC(2010)773 EUe
Commission staff working document - Accompanying document to the Report from the Commission to the Council and the European Parliament - Annual Report 2010 on the European Union's development and external assistance policies and their implementation in 2009 COM(2010)335

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Commission staff working document - Accompanying document to the Report from the Commission to the Council and the European Parliament - Annual Report 2010 on the European Union's development and external assistance policies and their implementation in 2009 COM(2010)335

officiële Engelstalige titel

Rapport annuel 2010 sur les politiques de développement et de l'aide extérieure de l'Union européenne et leur mise en oeuvre en 2009

2.

Key dates

Document 28-06-2010
Online publicatie 28-06-2010
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.