SEC(2011)1641 - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Online services, including e-commerce, in the Single Market - EU monitor

EU monitor
Maandag 3 augustus 2020
kalender

SEC(2011)1641 EUe
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Online services, including e-commerce, in the Single Market

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Online services, including e-commerce, in the Single Market

officiële Engelstalige titel

Commission Staff Working Paper ''Online services, including e-commerce, in the Single Market'' accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ''A coherent framework to boost confidence in the Digital Single Market of e-commerce and other online services''

2.

Key dates

Document 11-01-2012
Online publicatie 11-01-2012
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.