Koninklijke boodschap - Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34595 - Samenvoeging van Rijnwaarden en Zevenaar i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 31-10-2016
Publicatie­datum 31-10-2016
Nummer KST345951
Kenmerk 34595, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 595 Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 27 oktober 2016

Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.