Drs. R.A.A. (Rob) Jetten

foto Drs. R.A.A. (Rob) Jetten
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Rob Jetten (1987) is sinds 10 januari 2022 minister voor Klimaat en Energie in het kabinet-Rutte IV i. Daarvoor was hij sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid voor D66 en van 9 oktober 2018 tot 18 maart 2021 fractievoorzitter. Dat was hij opnieuw van 25 mei tot 28 september 2021. Eerder was de heer Jetten gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Nijmegen en voorzitter van de Jonge Democraten. Hij werkte bij ProRail als regiomanager bouwmanagement in Noord-Oost-Nederland. Tot aan zijn verkiezing tot fractievoorzitter was de heer Jetten woordvoerder economische zaken, klimaat en energie, gaswinning, spoor en democratische vernieuwing. Daarna hield hij zich bezig met medische ethiek.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Rob Arnoldus Adrianus (Rob)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Veghel, 25 maart 1987

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • adviseur ProRail, van augustus 2013 tot december 2014
 • regiomanager Bouwmanagement, Regio Noord-Oost Nederland (standplaats Zwolle), ProRail, van december 2014 tot 23 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 10 januari 2022
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 oktober 2018 tot 8 maart 2021
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 mei 2021 tot 28 september 2021
 • minister zonder portefeuille, minister voor Klimaat en Energie, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als minister belast met 1. Klimaat (klimaatverandering, luchtemissies industrie, emissierechten); 2. Nederlandse Emissieautoriteit; 3. Energiebeleid; 4. Klimaat- en transitiefonds; 5. COVA (Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Raad van Advies ISO (Interstedelijk Studenten Overleg), van juli 2012 tot april 2016

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • ambassadeur Stichting All4Small, vanaf 15 november 2019
 • lid Comité van Aanbeveling Landelijk Congres der Bestuurskunde 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Diende in 2019 samen met Kees Verhoeven een initiatiefwetsvoorstel in over verankering van de Europes Unie in de Grondwet (eerste lezing). De Tweede Kamer verwierp dit wetsvoorstel in 2021. (35.202)
 • Nam in 2021 de verdediging over van een door Pia Dijkstra ingediend initiatiefwetsvoorstel over het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor zwangerschapsafbreking (35.737)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Bracht in 2022 een beleidsprogramma Klimaat uit. De CO2-uitstoot moet in 2030 met ten ministe 55 procent gedaald zijn, op weg naar een klimaatneutraal land in 2050. Het beleid is gericht op de verduurzaming van de vijf sectoren: elektriciteit, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw & landgebruik. Er komt voor elke sector een mix van instrumenten die ervoor zorgen dat Nederland gaat overstappen op duurzame alternatieven: subsidiëren (zoals subsidies voor isolatie in woningen, de opwek van duurzame energie en de aanschaf van een elektrische auto), normeren (zoals de verplichte installatie van hybride warmtepompen vanaf 2026 en zonnepanelen op grote daken vanaf 2025) en beprijzen (zoals de aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie en de verhoging van de vliegbelasting).
 • Wees in 2022 Borsele aan als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2022 samen met staatssecretaris Van Rij de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking in het Staatsblad (Stb. 132). De wet moet bedrijven stimuleren om in hun keuzes rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat en de schadelijke consequenties daarvan voor mens en milieu. Het wetsvoorstel was in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel en in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Vijlbrief. (35.216)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij liep tijdens zijn studie stage bij D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2021 secondant van Sigrid Kaag

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nummer 2 op de D66-kandidatenlijst
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.