34604 - EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM(2016)683, 685, 686 en 687 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 8 juli 2020
kalender

34604 nl - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM(2016)683, 685, 686 en 687

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM(2016)683, 685, 686 en 687

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

4.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

5.

Documenten

(37 stuks)

2 9 november 2016, brief, nr. 1    
Brief commissie aan de Voorzitter: Voorstel behandelvoorbehoud EU-pakket vennootschapsbelasting
 
2 11 november 2016, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 1     KST346041
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687
 
2 23 november 2016, brief, nr. 2     KST346042
Brief regering; Fiche: Fiscale geschilbeslechting ter voorkoming van dubbele belasting
 
2 23 november 2016, brief, nr. 3     KST346043
Brief regering; Fiche: Richtlijn hybride mismatches met derde landen
 

6.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de vier betrokken EU-dossiers, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.