Drs. A.D. (Dennis) Wiersma

foto Drs. A.D. (Dennis) Wiersma
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dennis Wiersma (1986) is sinds 10 januari 2022 minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs in het kabinet-Rutte IV i. In het (demissionaire) kabinet-Rutte III was hij vanaf 10 augustus 2021 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Wiersma was van 23 maart 2017 tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij werkte bij pensioenuitvoerder PGGM en was voorzitter van FNV Jong. Verder was hij projectleider jeugdwerkloosheid op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Wiersma was als Kamerlid woordvoerder vreemdelingenzaken/migratie, aanpak mensenhandel, arbeidsmigratie en pensioenen en AOW.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Auke Dennis (Dennis)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker (gem. Franekeradeel), 19 februari 1986

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2006

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • projectmanager Aanpak Jeugdwerkloosheid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van september 2013 tot juni 2015
 • programmamanager maatschappelijke agenda, pensioenuitvoerder PGGM, van augustus 2013 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 3 september 2021
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 10 augustus 2021 tot 10 januari 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van SZW verantwoordelijk voor 1. Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW)/quotum, 2. Wajong, 3. Kindregelingen, 4. Kinderopvang, 5. Armoede en schuldhulpverlening, 6. ANW, 7. ESF, 8. Re-integratie, 9. SVB, 10. SZW-domein Caribisch Nederland, 11. Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, 12. Discriminatie arbeidsmarkt, 13. Arbeidsomstandigheden, 14 Inspectie en toezicht.
 • Is als minister belast met 1. Voor- en vroegschoolse educatie, 2. Primair onderwijs, 3. Voortgezet onderwijs, 4. Speciaal en passend onderwijs, 5. Volwasseneneducatie, 6. Informeel onderwijs, 7. Actieplan basisvaardigheden, 8. Kansengelijkheid, 9. Lerarenbeleid, 10. Maatschappelijke diensttijd, 11. Nationaal Programma Onderwijs, 12. Onderwijshuisvesting en 13. DUO en Inspectie van het Onderwijs

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/6)
 • lid bestuur Kenniscentrum Handel, van januari 2012 tot oktober 2013
 • adviseur innovatie, Start Foundation (maatschappelijke investeerder), vanaf februari 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 2020 tot februari 2021 (voorbereiden parlementaire enquëte)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 februari 2021 tot augustus 2021

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2017-2019 woordvoerder AOW, werknemersverzekeringen, arbeidsmarktbeleid, ontslagregelingen, arbeidsverhoudingen en 'Leven lang leren', alsmede integratie en inburgering en in 2019 woordvoerder hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, studiefinanciering, lerarenbeleid, alsmede macro-economisch beleid, Europees economisch beleid, innovatie, topsectoren- en industriebeleid

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was medeoprichter van PensioenLab
 • Medeoprichter Startersbeurs Nederland, augustus 2012

uit de privésfeer
 • Groeide na de scheiding van zijn ouders op bij zijn moeder

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 26 februari 2020.