Het studievoorschot is investering in student en hoger onderwijs

Met dank overgenomen van P.J. (Pieter) DuisenbergĀ i, gepubliceerd op dinsdag 14 juni 2016, 11:08.

Vvd.nl 6 november 2014

Deze week behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel Studievoorschot. Met dit voorstel investeren we in hoger onderwijs dat tot de top van de wereld behoort. Het studievoorschot is een onderdeel van een brede ambitie. We willen het onderwijs van de toekomst vormgeven en het studievoorschot hoort daarbij.

Lees meer