34616 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over de financiële sector en big data

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 29 november 2016 ingediend door het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) i en Oosenbrug-Blokland (PvdA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(7 stuks)

2 29 november 2016, geleidende brief, nr. 1     KST346161
Geleidende brief
 
2 29 november 2016, initiatiefnota, nr. 2     KST346162
Initiatiefnota
 
2 9 februari 2018, brief, nr. 3     KST346163
Brief regering; Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.