34625 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel voor verlagen aantal aanbevolen kandidaten voor Rekenkamer en Hoge Raad, ambtstermijn Kinder- en Veteranenombudsman op 6 jaar

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8 december 2016 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Vliet i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om onder andere de Comptabiliteitswet 2001, en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren te wijzigen in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en van de Hoge Raad der Nederlanden, en de Wet Nationale ombudsman te wijzigen in verband met het stellen van de stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

2.

Documenten

(5 stuks)

2 30 maart 2017, geleidende brief, nr. 1     KST346251
Geleidende brief
 
2 30 maart 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST346252
Voorstel van wet
 
2 30 maart 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST346253
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.