Nota van wijziging - Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen)

Deze nota van wijziging is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 34559 - Initiatiefvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging
Document­datum 20-12-2016
Publicatie­datum 20-12-2016
Nummer KST345597
Kenmerk 34559, nr. 7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 559 Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 december 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In onderdeel 2 wordt aan het zesde lid een volzin toegevoegd: Een beding in een overeenkomst in strijd met de vorige zin is nietig.
  • 2. 
    Onderdeel 3 vervalt.

II

Artikel IV vervalt.

Toelichting

Deze nota van wijziging behelst in de eerste plaats een technische verduidelijking, namelijk dat de sanctie van nietigheid betrekking heeft op het voorgestelde zesde lid van het artikel.

In de tweede plaats vervalt de citeertitel van het wetsvoorstel. De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen om de citeertitel te laten vervallen omdat het strikt genomen niet volledig juist weergeeft wat het voorliggende wetsvoorstel inhoud en daarom voor onduidelijkheid zou kunnen zorgen.

Agnes Mulder Mei Li Vos


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.