34636 - EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765 - EU monitor

EU monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

34636 nl - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765

2.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

3.

Documenten

(16 stuks)

2 22 december 2016, brief, nr. 1     KST346361
Brief commissie; Mededeling van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765
 
2 20 januari 2017, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 2     KST346362
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765
 
2 13 februari 2018, brief, nr. 3     KST346363
Brief regering; Stand van zaken herziening Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (2010/31/EU)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.