Maak einde aan Noord-Koreaanse dwangarbeid

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op vrijdag 20 januari 2017, 16:22.

Al jaren verschijnen er met enige regelmaat berichten over Noord-Koreaanse dwangarbeiders die in Europa werkzaam zouden zijn, aangestuurd Pyongyang. Het zou gaan om honderden Noord-Koreanen die met name op scheepswerven, in de bouw en bij landbouwbedrijven lange arbeidsuren zouden draaien, dikwijls onder slechte arbeidsomstandigheden. Volgens de European Alliance for Human Rights in Noord-Korea zouden zij maar liefst 90% van hun verdiende salaris direct moeten afdragen aan de Noord-Koreaanse staat. Het is goed mogelijk dat Pyongyang dit geld inzet om haar nucleaire programma te financieren. Het gaat om forse bedragen, mogelijk 1 tot 2 miljard.

Dergelijke misstanden binnen Europa zijn onacceptabel en moeten onmiddellijk worden aangepakt. Mij bereikte het bericht dat op één specifieke Poolse scheepswerf ook Nederlandse civiele schepen zouden worden onderhouden. Bovendien is het niet uitgesloten dat ook op Nederlandse bodem Noord-Koreaanse dwangarbeiders werkzaam zijn of zijn geweest. Ik vind dat Nederland zich fel moet uitspreken tegen deze dwangarbeid, en wil ook dat de onderste steen boven komt als het gaat om de Nederlandse bijdrage aan het in stand houden van deze verwerpelijke praktijk. Daarom stelde ik samen met mijn collega Sadet Karabulut de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken:

Vragen van de leden Karabulut en Van Bommel (beiden SP) aan de minister van Sociale Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over Noord-Koreaanse dwangarbeiders

1

Klopt het dat er honderden Noord-Koreaanse dwangarbeiders werkzaam zijn op ten minste één scheepswerf van het bedrijf CRIST S.A. in Polen? (1)

2

Zijn er, voor zover bekend, elders in Europa Noord-Koreaanse dwangarbeiders werkzaam?

3

Waren of zijn er, voor zover bekend, ook dwangarbeiders uit Noord-Korea werkzaam in Nederland?

4

Werden en worden er, naast NAVO-schepen, ook Nederlandse civiele schepen onderhouden op deze werf? Zo ja, was u op de hoogte van de dwangarbeid verricht door Noord-Koreanen op deze werf? Welke stappen heeft u genomen om deze misstand te beëindigen?

5

Deelt u de mening dat dwangarbeid onacceptabel is, en wanneer het plaatsvindt op Europese bodem, het met alle mogelijke middelen bestreden moet worden? In hoeverre is dat in dit geval gebeurd?

6

Kunt u aangeven welke internationale en Europese verdragen geschonden worden als gevolg van deze praktijk?

7

Klopt het dat de dwangarbeiders vrijwel hun gehele salaris direct moeten afdragen aan de Noord-Koreaanse staat? Is bekend om welke geldhoeveelheden het gaat? (2)

8

Erkent u dat er een risico bestaat dat dwangarbeiders gevoelige informatie omtrent de militaire schepen en technologie met de Noord-Koreaanse autoriteiten delen?

(1) http://www.reuters.com/article/northkorea-eu-slavery-idUSL8N19N43L

(2) https://www.vice.com/be/article/er-zijn-goede-aanwijzingen-dat-er-noord-koreaanse-dwangarbeiders-in-nederland-werken916