Ondernemerspartij en de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Ondernemerspartij i deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i. Lijsttrekker was Hero Brinkman i. De partij richtte zich met name op ZZP'ers en het MKB. Ook wilde de partij een kleinere EU i, in de vorm van de oude 6 landen van de EEG i.

Programmapunten van de Ondernemerspartij waren:

  • MKB & ZZP: BTW verlaging 19%, Brandstofaccijnzen verlagen 25 ct, oprichting Nederlandse Ondernemersbank, vermindering administratieve lastendruk, Europese Unie terug naar 6 EEG Landen, einde betaling ziek personeel, stimulans pensioenopbouw ZZP'er met hogere aftrekpost, afschaffen erfbelasting familiebedrijven, WW voor ZZP'ers en eenmansbedrijven, afschaffen Wet DBA voor ZZP'ers
  • Veiligheid: Verhoging budget naar NAVO i norm, invoeren Ministerie immigratie en integratie, stoppen met remigratie uitkering, controleplan Salafisme en Moskeeën, standaard snelrecht en compensatie detailhandel bij winkeldiefstal, einde Schengen akkoord i
  • Zorg: concurrentie van ziektekostenverzekeraars
  • Bouw en vervoer: verplicht beroepscertificaat voor buitenlandse vrachtvervoerders, soepele regels voor particulieren en ondernemers bij kredietverlening, stimulering zonne-energie en einde windmolenindustrie
  • Onderwijs: bedrijfsleven krijgt inspraak bij eisen voor stages, bedrijfsleven betrekken bij de vaststelling van het curriculum, structureel partnerschap tussen bedrijfsleven en onderwijs, afschaffen leenstelsel en herinvoering prestatiebeurs
 

Meer over