De kinderen van Mosul

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op woensdag 1 februari 2017, 12:12.

Save the Children publiceerde gisteren een persbericht waarin grote zorgen worden uitgesproken over honderdduizenden kinderen die in Mosul, in Irak, vastzitten. Die stad is deels in handen van Islamitische Staat en vluchtmogelijkheden zijn er niet. Ik heb minister Koenders hier vragen over gesteld, omdat ik vind dat alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen om vastzittende burgers te helpen. Hieronder de vragen:

1

Kent u het bericht ‘350.000 kinderen lopen gevaar in westen van Mosul’? 1)

2

Kunt u bevestigen dat naar schatting 350.000 kinderen vastzitten in het belegerde westen van de Iraakse stad Mosul, dat onder controle staat van Islamitische Staat, en dat er groot gebrek is aan humanitaire hulp? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

3

Deelt u de zorgen van Save the Children dat burgers extreme risico’s lopen als er gevochten wordt om de straten van Mosul en dat er niet of nauwelijks vluchtmogelijkheden zijn?

4

Kunt u bevestigen dat tot nu toe bijna de helft van alle slachtoffers in het conflict burgers zijn?

5

Bent u bereid in coalitieverband het belang te benadrukken dat burgers te allen tijde beschermd worden en dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om burgerslachtoffers worden voorkomen?

6

Ziet u mogelijkheden voor de leverantie van humanitaire hulp aan de mensen in nood in Mosul? Kunt u uw antwoord toelichten?

Bron:

1

350.000 kinderen lopen gevaar in westen van Mosul, https://www.savethechildren.nl/actueel/nieuws/2017/350-000-kinderen-lopen-gevaar-in-westen-van-mosul, 31 januari 2017.