34673 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 februari 2017 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Schippers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is zwangerschapsafbreking door de huisarts bij vroege zwangerschap mogelijk te maken in de Wet afbreking zwangerschap en dientengevolge het Wetboek van Strafrecht te wijzigen en dat het voorts wenselijk is de overtijdbehandeling onder de Wet afbreking zwangerschap te brengen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts

2.

Documenten

(10 stuks)

2 2 februari 2017, koninklijke boodschap, nr. 1    
Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts
 
2 2 februari 2017, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 2 februari 2017, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 2 februari 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST346731
Koninklijke boodschap; Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts
 
2 2 februari 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST346732
Voorstel van wet
 
2 2 februari 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST346733
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.