25 jaar na Maastricht

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op dinsdag 7 februari 2017, 15:11.

Precies 25 jaar geleden werd op deze dag het Verdrag van Maastricht ondertekend. Daarmee werd het fundament gelegd voor de invoering van de euro. Een groep van 70 kritische economen, waaronder SP-prominenten Arjo Klamer en Geert Reuten, spraken zich uit tegen de Europese Monetaire Unie (EMU) en waarschuwden voor de negatieve gevolgen: “De EMU blijkt niet veel meer dan een monetaristisch project […] Deze EMU vormt niet het startschot van een moderne Europese sociale welvaartsstaat, maar creëert het institutionele kader voor een verdere ontmanteling van nationaal sociaalfiscaal beleid en de Europese publieke sector.” 25 jaar en een zeer ingrijpende eurocrisis (die men overigens aangreep om nóg meer begrotingsregels in te voeren) later kunnen we met recht zeggen dat deze onheilspellende woorden uit zijn gekomen. Helaas blijkt echter een meerderheid van de partijen het door de SP overgenomen voorstel om een parlementaire enquête naar de euro in te voeren niet te steunen. Een bizarre gemiste kans. Wat ons betreft is het hoog tijd voor een plan B voor de euro!