OPEN BRIEF: verplichte weidegang koeien?

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op zaterdag 4 februari 2017.

Beste collega Kamerleden,

Er moet mij iets van het hart. Bij het bespreken van de initiatiefnota van de SP Henk van Gerven , GL Rik Grashoff en D66 Fatma Koser Kaya over wei voor de koe viel mij op dat er zorgen zijn over de uitbreiding van de melkveehouderij. Deze zorgen lijken er toe te leiden dat een Kamermeerderheid weidegang wil verplichten.

Niet te ontkennen is, dat de koe in de wei, typisch Nederlands is. Als iemand die waarden en tradities koestert, wil ook ik graag koeien in de wei behouden. Dat betekent echter niet dat ik een verplichting de oplossing vind.

De afgelopen jaren is de melkveehouderij geconfronteerd met wetgeving die uitbreiding van de melkveehouderij zwaar belemmerd. De inkt van de ene beperkende wet is nog niet droog of de volgende dient zich al weer aan. Het geeft bij de boerengezinnen volop zorgen. Tijdens werkbezoeken en aan de keukentafel hoor ik ouders hun kinderen afraden het bedrijf over te nemen. Ze zien geen toekomstperspectief meer. Dat doet mij pijn!

Weidegang wordt gestimuleerd door de sector zelf. Melkveehouders kunnen een premie krijgen voor weidegang. Veel zuivelondernemingen hebben de weide premie dit jaar weer verder verhoogd. Daarnaast worden melkveehouders die willen omschakelen naar weiden begeleid. Ook wordt er hard gewerkt aan nieuwe wetenschappelijke kennis en voor oplossingen in de praktijk. En is er in het onderwijs aandacht voor weidegang. Een wettelijke verplichting voor weidegang zou het verdienmodel voor weidemelk totaal onderuit halen. Daar is de koe niet bij gebaat en zeker de boer en boerin niet.

In het debat afgelopen week werden volop cijfers, maar ook emoties naar voren gehaald. De discussie is echter niet "zwart of wit". Ja, er worden koeien op stal gehouden. Aan de andere kant maken diverse boeren nu ook weer de keus voor weidegang. Boeren sluiten hun ogen niet voor het maatschappelijke debat. Onze melkkoeien worden al generaties op stal gehouden en lopen niet vrij rond in Nederland. En als het erg warm of guur weer is staan koeien liever op stal. De literatuur over weidegang toont aan dat er zowel argumenten voor als tegen weidegang zijn. Evenals er ook argumenten voor en tegen opstallen zijn. Op het gebied van welzijn, milieu, economie en arbeid hebben stal en wei beiden voor- en nadelen.

Mijn indringende verzoek is om de discussie niet over maar met de boeren te voeren. Boeren werken tenslotte iedere dag met hun koeien en weten, beter dan wij, wat goed voor hun koeien is. Wij daarentegen van achter onze computers kunnen honderden onderzoeken lezen, maar niet spreken uit ervaring en zij wel!

Met vriendelijke groeten,

Jaco GeurtsCDA lid Tweede Kamer