Pimp de Krimp

Met dank overgenomen van S.A.M. (Sharon) Dijksma i, gepubliceerd op vrijdag 10 februari 2017.

Regio’s als de Eemshaven en Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en Zuidoost-Drenthe hebben het zwaar. Veel mensen vertrekken waardoor voorzieningen als winkels, school, zorg en veiligheid onder druk staan. Bijna vijftig gemeenten worden hier de komende jaren mee geconfronteerd. In deze gemeenten daalt het bevolkingsaantal volgens schatting gemiddeld met 16 procent tot 2040. Ook de bereikbaarheid is een probleem.

Als geboren Groningse en inwoner van Enschede zie ik de effecten van een afname van de bevolking om me heen: voorzieningen verdwijnen, bedrijvigheid neemt af en de leegstand is al langer een verborgen probleem. Daar moeten we veel meer aandacht voor hebben.

Want Nederland houdt niet op bij de Randstad.

Daarom lanceer ik vandaag het Pimp de Krimp plan. Hierin staat dat de PvdA de komende jaren 300 miljoen euro wil uittrekken voor krimpregio’s:

  • 1. 
    100 miljoen euro voor supersnel 5G-internet in de krimpregio’s.

5G-internet is de mobiele internetverbinding van de toekomst. Het is tien tot uiteindelijk honderd keer sneller dan 4G. Dat biedt enorme kansen voor bedrijven en werknemers. De Europese Commissie heeft voor Nederland berekend dat de investeringen in 5G bijna 2 miljard euro bedragen, maar in economische baten direct 5 miljard oplevert. Iedere geïnvesteerde euro verdient zich 2,5 keer terug. Bovendien zorgt de invoering van 5G voor bijna 70.000 banen. We beginnen met 5G-internet in de regio en willen hier dus 100 miljoen euro aan uitgeven.

  • 2. 
    100 miljoen voor OV in de regio.

Bereikbaarheid is niet alleen geholpen met 5G. Mensen moeten zich gemakkelijk kunnen bewegen met het openbaar vervoer. Juist in krimpregio’s waar afstanden steeds groter lijken te worden. Om de vraag naar vervoer in de regio beter mogelijk te maken, willen we doelgroepenvervoer en regionaal openbaar vervoer combineren. Vervoerders worden verplicht om hiervoor data open te stellen. Partijen kunnen zo slimme diensten ontwikkelen voor reizigers. Overheden kunnen de data gebruiken om het openbaar vervoer slimmer en efficiënter aan te besteden.

Ook willen we 50 miljoen euro per jaar investeren in spoorverbindingen tussen de regio’s en de Randstad. Sporen worden robuuster en sneller gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om drukke regionale sporen als Venlo-Nijmegen, Arnhem-Winterswijk en de Valleilijn. Daarnaast pleiten we voor 50 miljoen euro aan investeringen in cofinanciering voor ‘Plushaltes’, zoals nu al ontwikkeld in onder andere Groningen en Friesland. Deze hoogwaardige stations bieden snelle overstapmogelijkheden tussen alle vormen van vervoer zoals de fiets, auto en bus.

  • 3. 
    100 miljoen voor een vitaliteitsfonds.

De regio is niet alleen geholpen bij betere fysieke en digitale bereikbaarheid. Essentiële voorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels moeten ook voor inwoners in de regio’s beschikbaar blijven. Daarom willen wij 100 miljoen euro vrijmaken in het zogeheten vitaliteitsfonds. Lodewijk Asscher zal 27 en 28 februari concrete voorstellen doen voor dit fonds bij zijn bezoek aan Westerbroek in de provincie Groningen.