Talent maximaal ontwikkelen

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op maandag 13 februari 2017.

Talent en motivatie worden wat de Partij van de Arbeid betreft weer leidend bij de keuze voor een tweede opleiding. Daarom wil de PvdA dat studenten tegen het normale tarief voor collegegeld een tweede studie kunnen volgen. Zo voorkomen we dat instellingen een torenhoog collegegeld vragen, van soms wel 10.000 euro per jaar.

Alle studenten betalen nu voor hun eerste bachelor- en masterstudie hetzelfde tarief, namelijk het wettelijk collegegeld. Voor alle studenten die na een studie nog een tweede studie willen doen is er een ander tarief: het instellingscollegegeld. Hogescholen en universiteiten stellen zelf dit collegegeld vast. Het is echter volledig onduidelijk waar zij dat bedrag op baseren. In de afgelopen jaren heb ik, evenals minister Bussemaker, gepleit voor meer transparantie over de tarieven die instellingen rekenen en hebben we geprobeerd het collegegeld voor de tweede studie inzichtelijk te maken en te maximeren.

De Partij van de Arbeid wil dat studenten die het talent en de ambitie hebben voor een tweede opleiding niet worden tegengewerkt door hoge collegegelden door instellingen, maar dat ze juist gestimuleerd worden om hun talenten maximaal te ontplooien. Daarmee houden we talentontwikkeling toegankelijk voor iedereen, of je nu student bent of na een aantal jaren werken nog een extra master wil volgen. Zo wil de PvdA mensen helpen het maximale uit zichzelf te halen. Daarmee gaan we samen vooruit.