Vrije wetenschap is essentieel voor Nederland

Met dank overgenomen van P.J. (Pieter) DuisenbergĀ i, gepubliceerd op dinsdag 21 februari 2017, 9:34.

De wetenschap moet boven alle twijfel verheven zijn. Jammer genoeg bereiken mij steeds vaker geluiden van studenten en docenten met de angst dat zij hun mening niet vrij kunnen uiten in onze academische wereld. Het mag nooit zo zijn dat de wetenschap zichzelf censureert.

Zo heb ik van een onderzoeker gehoord dat hij in zijn proefschrift de economische effecten van immigratie nuanceert, en dat hij mede door deze conclusie geen geld kreeg voor vervolgonderzoek. Dat is verre van normaal en er moet snel duidelijkheid komen over de vraag hoe groot dit probleem is.

Ik strijd voor het vrije woord binnen de wetenschappelijke gemeenschap, en onze onderzoekers en studenten moeten hier alle ruimte voor krijgen. Dat is dan ook de reden dat ik met VVD-collega Karin Straus een motie heb ingediend met de vraag om dit te onderzoeken.

Klik hier om het artikel te lezen op ScienceGuide.