CDA: Bescherm onze eigen economie

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op donderdag 23 februari 2017.

CDA: Bescherm onze eigen economie

Vorige week zei KPN-topman Eelco Blok dat de overheid zich niet moet bemoeien met buitenlandse overnames op de telecommarkt. Dit betekent dat als KPN overgenomen zou worden door bijvoorbeeld een Chinese telecomgigant, wij ons stil moeten houden en de hoogste bieder wint.

Het tegengestelde moet gebeuren: onze economische belangen, banen en veiligheid moeten juist beter beschermd worden.

De globalisering heeft niet alleen maar meer winnaars en welvaart gebracht. Wel voor de multinationals, hedgefunds en hun aandeelhouders. Maar gewone werknemers van bedrijven als ING zagen hun banen naar het buitenland verdwijnen. Transportbedrijven verkasten naar het buitenland en rijden nu met goedkopere chauffeurs hetzelfde ritje. In ons eigen land is de arbeidsmarkt oneerlijker geworden en wordt de vaste baan eerder uitzondering dan regel.

Van een eerlijke economie is geen sprake meer als kortetermijnwinstbejag het brood van Nederlandse ondernemers en werknemers naar het buitenland jaagt. Zonder bescherming van onze eigen economie worden we een land van hoofdkantoren zonder eigen productie en verliezen we ons nationaal strategisch belang uit het oog.

In 2015 presenteerde het CDA de nota Een eerlijke boterham. Hierin bepleiten wij dat voor voedselzekerheid en voedselveiligheid een sterke Nederlandse landbouwsector nodig is. De Nederlandse boer voorziet in primaire levensbehoeften waarvoor we niet afhankelijk mogen worden van landen als China en Rusland.

Maar wanneer Nederland haar agrarische sector verder laat uitknijpen door machtige multinationals die niet verder denken dan de winst voor het komende kwartaal, houden boerenbedrijven het hoofd niet meer boven water. Zonder Nederlandse boeren kunnen tekorten ontstaan en worden prijzen voor de consument uiteindelijk extra hoog opgedreven.

Naast het economische argument is er ook een veiligheidsbelang. De overname van Fox-IT (dat verantwoordelijk is voor cyberbeveiliging van overheidsinformatie) door de Britse NCC Group toont dit aan. Deze overname kwam voor het kabinet als grote verrassing. Dit heeft tot gevolg dat onderhandelingen over wat Fox IT aan dienstverlening aan de ministeries kan blijven leveren, nog altijd gaande zijn. Dit terwijl de risico’s van cyberaanvallen actueler zijn dan ooit. De overheid heeft zich laten overvallen en betaalt daar nu de prijs voor.

Het belang van een onafhankelijker positie wordt veelal bespot, uit angst om als ouderwets of protectionistisch gezien te worden. Maar de risico’s zijn reëel. De Nederlandse overheid moet daarom de veiligheidsdiensten een specifieke economische opdracht toekennen zodat ook vanuit het perspectief van veiligheid buitenlandse overnames getoetst worden.

En wie denkt dat dergelijk waakzaam beleid ets is van het Trump-tijdperk, vergist zich. President Obama was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor stevig ingrijpen op basis van de Foreign Investment and National Security Act. Hij blokkeerde de overname van chipbedrijf Aixtron door het Chinese bedrijf Fuijan. Deze buitenlandse overname zou een veiligheidsrisico vormen voor de VS, omdat hierdoor technologie en kennis in vreemde handen zouden kunnen komen. Aan dit besluit lag een advies ten grondslag van de instantie die namens de overheid overnames toetst. Het CDA vindt dat ook in Nederland een preventieve toets op buitenlandse overnames ingesteld moet worden.

Waar andere landen binnen en buiten de EU hun economische bescherming op orde hebben gebracht, is Nederland is een te makkelijke prooi geworden voor ongewenste buitenlandse overnames. Dit leidt tot kortetermijnwinstbejag ten koste van werknemers in Nederland en grotere afhankelijkheid van het buitenland, met de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. De Nederlandse overheid moet daarom wel degelijk toetsen of overnames in vitale sectoren zoals Telecom wenselijk zijn.

Pieter Heerma en Jaco Geurts, Tweede Kamerleden voor het CDA

Opinie is op 16 februari 2017 geplaatst in het Nederlands Dagblad.