Vragen van het lid Geurts, Heerma en Agnes Mulder aangaande Unilever

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op maandag 27 februari 2017.

Vragen van de leden Geurts, Heerma en Agnes Mulder (allen CDA) aan de minister van Algemene Zaken en de minister van Economische Zaken over het bericht “Bod Unilever van baan” 1 en “De drie meedogenloze saneerders uit Brazilië”2

1 Bent u bekend met de berichten dat het hedgefonds 3G (samen met Warren Buffet) een poging heeft gedaan om Unilever te kopen?

2 Heeft u contact gehad met Unilever CEO Paul Polman en/of voorzitter Michael Treschow over de berichten?

3 Heeft u in beeld wat het voor de Nederlandse werkgelegenheid betekent als één van de twee hoofdkantoren van Unilever en het wereldwijde R&D centrum voor Foods uit Nederland verdwijnt?

4 De Nederlandse agri & food sector heeft een toonaangevende positie op de wereldmarkt en is na de Verenigde Staten mondiaal de tweede exporteur ter wereld. Welke gevolgen zouden een eventuele overname van Unilever hebben voor het agrocomplex (kennis, netwerken, onderzoek en innovatie)?

5 Kunt u toelichten wat een eventuele overname van Unilever voor het geostrategische belang van voedselzekerheid en zelfvoorziening van voedsel binnen de EU zou kunnen betekenen bij ontmanteling van het bedrijf?

6 Kunt u toelichten wat eventuele overname van Unilever voor strategie en cultuur van Unilever op het gebied van duurzaamheid en de aanpak van wereldwijde ondervoeding zou kunnen betekenen bij ontmanteling van het bedrijf?

7 Heeft het hedgefonds 3G volgens u voldoende oog voor duurzaamheid en/of het stakeholders-model? Zie daarbij het bericht “Barbaren aan de poort bij Unilever”3

8 Volgens onze informatie kan Unilever niet terugvallen op een beschermingsstichting. Wel weten we dat Nederlandse bedrijven als ASR en NN een sleutelpositie hebben met hun preferente aandelen. Ziet u dit of andere mogelijkheden om een eventuele overname van Unilever te voorkomen?

9 Heeft u contact gehad met de Britse premier May?

10 Bent u bekend met de opdracht van de Britse premier May om het bod te onderzoeken?

11 Heeft u zelf een opdracht gegeven om het bod te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

12 Denkt u dat er nog een poging ondernomen wordt om Unilever over te nemen? Zo ja, gaat u dan ervoor pleiten om banen, R&D faciliteiten en fabrieken in Nederland te behouden?

13 Wat denkt u concreet te kunen doen bij een eventuele overname van Unilever?

14 Biedt de beschermingswet, die in voorbereiding is, mogelijkheden om deze overname te toetsen aan Nederlandse belangen of c.q. te blokkeren? Zo nee, waarom niet?

15 Bent u bekend met de opinie van de leden Heerma en Geurts (beiden CDA)4? Wat is daarop u inhoudelijke reactie?

16 Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1 Telegraaf, 20 februari 2017

2 NRC, 18 februari 2017

3 FD, 18 februari 2017 https://fd.nl/economie-politiek/1188058/barbaren-aan-de-poort-bij-unilever

4 Nederlands Dagblad, 16 februari 2017 https://www.nd.nl/nieuws/opinie/bescherm-onze-eigen-economie.2505050.lynkx