Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer bij: Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen en het Noodmechanisme herinvoering binnengrenstoezicht Schengen

Dit subsidiariteitsbezwaar werd op 3 november 2011 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossiers

Het subsidiariteitsbezwaar heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 3 november 2011, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 4     KST330314
Brief commissie; Voorstel voor subsidiariteitsbezwaar tegen verordening inzake tijdelijke herinvoering grenstoezicht - EU-voorstellen inzake het Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen [COM(2011)559] en het Noodmechanisme herinvoering binnengrenstoezicht Schengen [COM(2011)560]
publicatie: 7 november 2011
 

3.

NL-dossier