Zestig jaar het Verdrag van Rome - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Zestig jaar het Verdrag van Rome

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 24 maart 2017, 12:18.

Zestig jaar geleden kwamen de leiders van de zes oprichtende lidstaten bijeen in Rome om hun handtekening te zetten onder de afspraken voor de creatie van een gemeenschappelijke Europese markt, maar bovenal voor een Unie voor vrede en welvaart. Dit weekend wordt zestig jaar het Verdrag van Rome gevierd in de hoofdstad van Italië op een moment dat de toekomstige richting van het Europese project wordt besproken.

Het Verdrag van Rome werd op 25 maart 1957 ondertekend door vertegenwoordigers van België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. In twee afzonderlijke akkoorden kwamen zij overeen om een Europese Economische Gemeenschap, gericht op het opheffen van handelsbelemmeringen, op te richten en om de samenwerking op het gebruik van atoomenergie te bevorderen.

De economische integratie, op basis van opheffing van de douanerechten tussen de lidstaten en de bevordering van het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen, bleek zo'n succes dat steeds meer landen in de daarop volgende jaren wilden deelnemen. De samenwerkingsgebieden werden in de loop der tijd uitgebreid en dat leidde tot de oprichting van de Europese Unie. Het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap kreeg een aantal herzieningen en staat nu bekend als het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De EU: verleden en toekomst

EP-voorzitter Antonio Tajani i, de ondervoorzitters, fractievoorzitters en de quaestoren reizen op vrijdag naar Rome voor besprekingen en om deel te nemen aan de feestelijkheden. Tajani zal namens het Parlement een gemeenschappelijk EU-verklaring ondertekenen ter gelegenheid van de viering van zestig jaar het Verdrag van Rome.

De afgelopen weken heeft het Parlement actief besproken hoe de EU zich moet ontwikkelen om uitdagingen zoals migratie, economische onevenwichtigheden en de Brexit het hoofd te bieden. De leden namen tijdens de plenaire vergadering van februari drie verslagen aan over de toekomst van Europa. Tijdens de plenaire vergadering in maart bespraken de leden een strategisch document van de Europese Commissie waarin vijf scenario's voor de EU staan beschreven. Het debat gaat verder in Rome in de gesprekken tussen de staatshoofden.

Tijdens eenceremonie in Brussel eerder deze week, zei EP-voorzitter Tajani: “Europa is onze vrijheid, Europa is onze toekomst en dat is wat we aan onze kinderen moeten doorgeven: een toekomst van welvaart, vrede en vrijheid.”

REF. : 20170320STO67752